Taallessen

Ik geef taallessen aan kinderen en volwassenen, die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Dus Nederlands als 2e taal!

Dit kan in groepsverband maar ook individueel.
Op een coachende en niet schoolse manier breng ik de mensen in contact met de Nederlandse taal.
Vooral het spreken is belangrijk en daarnaast natuurlijk het verwerven van de Nederlandse woordenschat, het lezen van de Nederlandse taal en het schrijven.

Het kan gaan om Nieuwkomers (bv vluchtelingen/ asielzoekers, maar ook Expats. De laatste groep verblijft soms tijdelijk in Nederland, maar soms ook voor langere tijd. Deze groep is dan in Nederland omdat ze hier tijdelijk of voor langere tijd werk hebben.

Ik heb ervaring in het lesgeven met diverse groepen.

Comments are closed.