Mindfulness en Vipassana

Mindfulness- meditatie, ook wel Vipassana genoemd, vindt haar oorsprong in het Boeddhisme zoals dat heden ten dage in Zuidoost-Aziƫ beoefend wordt. Het is een meditatievorm, waarbij het ontwikkelen van opmerkzaamheid of Mindfulness centraal staat en waarbij je kunt leren om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan in hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardige(r) manier om kunt gaan met de wisselvalligheden in het leven.

 

 

Door middel van het beoefenen van inzichtmeditatie kun je je bewust worden van in het dagelijkse leven vaak onbewuste – of slechts oppervlakkig bewuste – mentale, fysieke, emotionele en zintuiglijke verschijnselen in jezelf. Het is een proces van thuiskomen bij wat zich in het nu in of aan je voordoet. Een bewustwordingsproces met als doel het realiseren van helderheid, zuiverheid van geest en bevrijdend inzicht.”

uit Bevrijdend Inzicht, Frits Koster

 

“Mindfulness vindt plaats wanneer sprake is van drie componenten, die met elkaar verbonden worden en samen een buitengewoon helende kracht vormen. Allereerst is er bewustheid of tegenwoordigheid van geest, een helder gewaarzijn wat zich in het nu in of aan ons voordoet. Een ander belangrijk aspect bij Mindfulness is acceptatie. Mindfulness wijst niets af. Het (ver)oordeelt niet, alles wat op het moment plaatsvindt mag er zijn. In die zin brengt aandachttraining een bepaalde mildheid of vriendelijkheid met zich mee.

Ten slotte is er een belangrijk ingrediĆ«nt dat benoemd kan worden als ‘het niet met het object identificerend gewaar zijn’. Dit verwijst naar een wonderlijk verstrikkende neiging die we als mens allemaal kennen. Van geboorte af aan neigen we er namelijk toe ons te vereenzelvigen met wat we meemaken. Zo vereenzelvigen we ons met ons lichaam, met onze ouders, bezittingen, enzovoort…..Volgens de boeddhistische psychologie vinden deze identificatiepatronen ook op innerlijk niveau plaats. Zo gaan we ons identificeren met gemoedstoestanden (‘mijn woede’, ‘mijn depressie’) en gedachten en worden hier soms volledig door betoverd of zelfs geobsedeerd. Mindfulness beschouwt al deze menselijke ervaringen en verschijnselen juist objectief en observeert op een niet vereenzelvigende manier wat zich in het nu voordoet…”

uit Interview in de PsychoPraxis, apr.2007 met Frits Koster

 

zie ook www.fritskoster.nl


 

Comments are closed.