Mindfulness binnen bedrijven

Bedrijfstraining- Voorlichting- Workshops

Mindfulness op het werk/ Omgaan met stress

“In het huidige werkklimaat bestaan steeds meer factoren die kunnen leiden tot spanning, stress en uiteindelijk een burn-out. Stress kan gedefinieerd worden als een balansverstoring tussen de eisen en de verwachtingen die je aan jezelf stelt en de mogelijkheden die je als persoon hebt om daaraan te voldoen.”

We zijn vaak geneigd om veel dingen tegelijk te doen. Multitasking… Of we raken verstrikt in allerlei gedachten over wat we nog allemaal moeten doen. Of nog bezig zijn met de dingen die we (niet goed) hebben gedaan. We leven op deze manier nauwelijks in het huidige moment….. Dit kan op den duur leiden tot een hoge (werk)druk en leidt vaak tot fysieke en mentale spanningsklachten.

Je kunt hier zelf al wat aan doen, allereerst door je bewust te worden van je eigen gedrag. Opmerkzaam te zijn op wat er gebeurt op het moment. Vervolgens kun je dan handelen vanuit een nieuwe situatie, i.p.v. het automatische gedrag te vertonen…

 

Hieronder enkele voorbeelden

Voorbeeld 1

Als je het erg druk hebt en je voelt dit in je lichaam, zit dan letterlijk even stil en neem een adempauze! Sluit je ogen en ga naar je ademhaling. Zijn er veel gedachten? Laat die maar gewoon even voor wat ze zijn! Je gaat dan weer terug naar je ademhaling.

Voorbeeld 2

Ben je gestrest door de vele e-mails die je steeds binnen krijgt? Besluit dan b.v. om je mail 3 of 4x per dag te openen in plaats van de gehele dag door. Hierdoor ontstaat er ineens veel meer vrije tijd…. en rust in je hoofd.

De praktische oefeningen die in de Bedrijfstraining worden aangereikt bestaan uit verschillende aandachts- oefeningen. Afgewisseld met ontspannings- en communicatie-oefeningen. Ze zijn er op gericht om ieder moment van de dag bewust te kunnen ontspannen. En zo dus meer bewust te zijn van de dagelijkse handelingen en met meer aandacht in het moment te zijn.

De training geeft inzicht in de aspecten van stress en het herkennen van lichaams-signalen. Dit leidt uiteindelijk tot een vaardiger stressmanagement, een betere energiehuishouding en meer innerlijk evenwicht. Dit leidt ook weer tot een beter functioneren binnen het werk.

 

 

Comments are closed.